ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Делегация Красного Полумесяца Таджикистана участвует в 10-й Европейской региональной конференции в Алматы, Республики Казахстан. Региональная конференция является платформой, на которой собираются 53 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца стран Европы и Центральной Азии, где обсуждают возникающие гуманитарные проблемы и коллективно и эффективно принимают решение гуманитарные потребности в регионе и во всем мире. Данная Региональная конференция состоялась с 1 по 4 мая 2018 года.

Делегация Общества Красного Полумесяца Таджикистана провела более 10 встреч с партнёрами Национальных Обществ КК и КП Международного Движения. Основная цель, заинтересовать доноров/партнеров в реализации программ направленных на Здравоохранение, Образование и Миграцию.  Наряду с этим приняла участие в пленарных сессиях конференции, на которых обсуждались актуальные вопросы гуманитарных вызовов. 

Рўзи 5 майи соли 2018 чорабинии «Тозагї гарави саломатї» дар боѓи «Ѓалаба»-и шањри Душанбе аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон баргузор гардид.

Ин чорабинї дар доираи чорабинињои Моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон, ки њамасола дар ќаламрави љумњурї дар моњи май баргузор мегардад, доир гардид. Дар он кормандон, волонтёрони Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) ва дар умум 190 нафар бањри ободонию тозагии пойтахти кишвар, шањри Душанбе гирду атрофи боѓро тоза намуданд.

Кормандон ва ихтиёриёни ЉЊАТ аз субњ то нисфирўзї ќисми зиёди боѓро тоза намуда, барои чорабинињои дар пеш истода омода намуданд.

Чунин иќдом њамасола аз љониби роњбарияти ЉЊАТ тарњрезї карда мешавад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 5.05.2018

Иќдом тањти унвони «Мо ба шумо табассум мебахшем!» идома дорад. Имрўз санаи 4.05.2018 сол волонтерони бахши Љамъияти Њилоли  Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар вилояти Суѓд иќдом гирифтанд, ки бахшида ба Рўзи Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва Моњвораи Њилоли Ањмар чорабинии навбатиро баргузор намоянд. Онњо дар маркази вилояти Суѓд, дар боѓи фарњангию истироњатии ба номи Камоли Хуљандї бањри шод гардонидани кўдакон ширинии дўстоштаи онњо - яхмос таќсим намуданд.

Љоиз ба ќайд аст, ки яхмосњо аз љониби соњибкори инфиродї Умаров, ки бо номи «Яхмоси Пуличуќур» дар миќёси вилоят ва берун аз он машњур аст, дастрас гардиданд. Умуман, солњои охир таваљљўхи соњибкорони мањаллї бо баробари кормандони муассисањои давлатї  ба фаъолияти ЉЊАТ бештар шуда истодааст.  Яке аз сабабњо он аст, ки роњбарияту кормандони бахшњои  Њилоли Ањмари Тољикистон дар вилояти Суѓд ва шањри Хуљанд мунтазам бо онњо вохўриву чорабинињои муштарак баргузор менамоянд. Зимни чорабинињо кормандон доир ба фаъолияти башардўстона њангоми рух додани офатњои табиї ва њолатњои фавќуллода, кўмак ба ашхоси осебпазир, яккаву танњо ва дорои маъюбият маълумоти муфассал пешнињод менамоянд.

Камолова Р. – масъулини иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

Тањти ин шиор санаи 3.05.2018 сол бахшида ба санаи 8 Май - Рўзи умумиљањонии Њаракати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар чорабинии љашнии бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар вилояти Суѓд баргузор гардид. Он  бо иштироки васеи аъзоён, волонтерон,  омўзгорон ва толибилмон дар МТУМ №18 шањри Хуљанд шуда гузашт. Дар чорабинї, инчунин мењмонони фахрї-Парвиз Мањмудов, намояндаи Салиби Сурхи Олмон дар вилояти Суѓд, Зокир Шарипов – сардори шўъбаи магистратураи Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи тиљорати Тољикистон дар шањри Хуљанд ва собиќадорони ЉЊАТ иштирок варзиданд.

Сараввал,  волонтерон - ровиёни чорабинї  бо сухани ифтитоњї баромад намуда мењмонон ва кулли иштирокдоронро хайра маќдам гуфтанд. Сипас, волонтёрон дар васфи Љамъияти Њилоли Ањмар ва Њаракат  шеърњо ќироат намуда доир ба  Принсипњои бунёдї  маълумот пешнињод намуданд.

Дар ќисмати бадеї волонтерон аз њаёт ва фаъолияти  Анри Дюнан - асосгузори Њаракат сањнача нишон доданд. Бояд зикр намуд, ки хонандагони синфњои поёнї низ дар чорабинї сањми арзандаи  худро гузоштанд. Онњо якчанд номерањои консертї – раќсу сурудњои љолибро пешкаши тамошобинон карданд.

Баъдан дар ќисмати асосии чорабинї  намояндагони ду синфи дањум дониши худро доир ба таърихи пайдоиши Њаракат, Аломатњо, машќњои амалї доир ба Расонидани Ёрии Аввали тодухтурї њангоми шикасти устухони даст,  тайёрї ва эътино њангоми рух додани сўхтор байни њам санљиданд.

Аъзоёни њакамо ба  љавобњои онњо аз 1 то 5 хол  бањогузорї намуданд.  Дар натиља  намояндагони синфи 10 «Б» бо гирифтани 102 хол ѓолиби озмун шуданд. 

Сипас, Фароѓат Мансурова- сарвари мактаб  ѓолибонро табрик намуда њамаи кормандон ва волонтеронро бо идашон табрик намуд.  Зимни баромади худ вай чунин ќайд кард: «Баргузории имрўза чорабинии љашнї боз як бори дигар нишон дод, ки хонандагони мактаби мо дорои  њисси баланди инсондўстї ва мењанпарастї мебошанд. Онњо барои иштирок дар озмуни имрўза адабиётњои мухталифро доир ба фаъолияти Њилоли Ањмари Тољикистон, аз љумла Њаракат мутолиа намуда, ба гирифтани бањои баланд  сазовор гардиданд. Ман боварї дорам, ки  дар оянда омўзгорон ва хонандагони мо ба  аъзогии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон шомил гардида, барои рушду нумўъи ташкилот сањми арзандаи худро мегузоранд». 

Дар охир  Парвиз Мањмудов аз номи худ ва роњбарияти бахш ба кулли омўзгорон ва толибилмон  барои  баргузории чунин чорабинї миннатдорї арз намуд.

Љоиз ба ќайд аст, ки њамаи иштирокчиён  бо сипоснома ва тўњфањои хотиравї ќадрдонї гардиданд.   

Камолова Р. – масъулини иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

Back to top