ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14 июни соли 2018 аз љониби кормандон ва волонтёрони Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон «ҶҲАТ» дар кўчаи назди Донишгоњи давлатии омўзгории шањри Душанбе иќдоми бахшида ба Рўзи байналмилалии донории хун тањти унвони «Дар фикри дигарон бош, хун биспор, њаётро мубодила намо» баргузор гардид. Дар ин иќдом асосан корњои иттилоотию таблиѓотї доир ба супоридани ройгони хун дар байни донишљуён ва роњгузарон гузарлнида шуд.

Бояд ќайд намуд, ки њамасола кормандон ва волонтёрони ҶҲАТ дар таљлили њама љашну чорабинињои байналмилалї, алалхусус дар љашни Рўзи байналмилалии донории хун фаъолона иќдомњо барпо менамоянд.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањри Душанбе, 18 июни соли 2018

14 июни соли 2018 бахшида ба иди шарифи Рамазон Ташкилоти ибтидоии «Dreamland»-и Ҷамъияти Ҳилоли Ахмари Тољикистон (ҶҲАТ) ба ниёзмандони Муассисаи давлатии «Хона-интернати пиронсолон ва маъюбони шањри Турсунзода» воќеъ дар дењаи Батош кўмаки хайриявї намуд.

Кўмаки мазкур аз ташкили оши хайриявї, орд ва маводњои хўрокворї барои дастархони идонаи 190 нафар пиронсолони яккаву танњои ин муассиса, ки дархост тариќи телефон аз роњбарияти муассисаи мазкур гирифта шуда буд, расонида шуд. Ин маводњо асосан аз равѓан, нону кулча, биринљ, гўшт, сабзї, помидор, нахут, намак, компот, мураббо ва њамучунин либосворї иборат буданд.

Бояд ќайд намуд, ки дастгирии шахсони ниёзманд яке аз њадафњои асосии ҶамъиятиҲилоли Аҳмари Тоҷикистон ба њисоб рафта, Ҷамъият њамеша мекўшад барои дастгирии онњо мусоидат намояд.  

 

Нодир Аминзода, масъули Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањри Душанбе, 14.06.2018

Яке аз вазифањо  ва афзалиятњои  Љамъияти Њилоли Ахмари Тољикистон ин омўзонидани ањолї доир ба Расонидани Ёрии аввали тодухтурї мебошад.

Тибќи наќшаи барномаи «Тайёрї ва эътино ба њолатњои фавќуллода» санањои 12-13 уми июни соли љорї дар љамоати Пунуки ноњияи Ашт семинар дар мавзўи Расонидани Ёрии аввал гузаронида шуд.

Сараввал Раъно Камолова доир ба пайдоиши Њаракат ва фаъолияти ЉЊАТ ва  намояндагони Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх Бењруз Миралибеков, Исмоилљон Ёќубљонов ва Воњида Алиева доир ба фаъолияти КБСС  ба иштирокчиён маълумот пешнињод намуданд.

Сипас, ќисмати асосии семинар оѓоз гардид, ки дар он иштирокчиён  ќоидањои расонидани ёрии аввали тодухтуриро њангоми рух додани офатњои табиї ва њолатњои фавќуллода омўхтанд. 

Бо баробари аз худ намудани дониши назариявї иштирокчиён дар давоми рўз малакаи амалии худро низ дар ин  самт такмил доданд.

Рўзи дуввум барои  иштирокчиён машќи симулятсионї гузаронида шуд. Тибќи барномаи пешакї омодашуда дар дењаи Пунук сел омад ва ањолї ба осебдидагони офати табиї  кўмаки аввалияи тодухтуриро расониданд. Онњо ба љабрдидагон ба монанди бењушшавї, шикасти кушоди устухони даст, хунравии дохила ва беруна, бењолшавї ва сўхтани бадан ёрї доданд.

Баъди ба охир расидани машќи амалї фикру аќидањои «осебдидагон» ва иштирокчиёнро доир ба дуруст расонидани кўмак шунида хатогиву норасогињо муњокима карда шуданд.             

Бояд ќайд намуд, ки иштирокчиёни семинар бошандагони дењањои Сарвак, Сарињавз, Дашт, Дањана ва Пунуки љамоати Пунук буда онњо  намояндагони љамоат, маориф, дин, кумитањои мањалла, китобдорон ва дигар табаќањои ањолї мебошанд.  

Зикр намудан љоиз аст,  ки  чунин семинар бори аввал  дар сатњи љомеа  бо дастгирии Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх баргузор гардид.

 

Камолова Р. – масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

12 июни соли 2018 бахшида ба иди шарифи Рамазон ҶамъиятиҲилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) ба ниёзмандони 4 ноњияи шањри Душанбе кўмак намуд.

Кўмаки мазкур бо дастгирии Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Туркия ба 500 нафар ниёзмандони шањри Душанбе расонида шуд.

Ин кўмак дар маљмуъ аз маводи озуќаворї аз љумла, 2500 кг. орд, 500 кг. биринљ, 1000 кг. шакар, 1000 литр равѓани растанї, 500 кг. макарон, 500 кг. лубиё, 500 кг. наск, 500 кг нахўд (горох),  500 кг. марљумак, 0,5 кг. чойи хушк ва 500 кг. намак иборат мебошанд.

Бояд ќайд намуд, ки дастгирии шахсони ниёзманд яке аз њадафњои асосии ҶамъиятиҲилоли Аҳмари Тоҷикистон ба њисоб рафта, Ҷамъият њамеша мекўшад барои дастгирии онњо мусоидат намояд.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањри Душанбе, 12.06.2018

Back to top