ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 13.02.2018 сол кормандони бахши вилоятии  ЉЊАТ бо дастгирии роњбарияти Раёсати тандурустии вилояти Суѓд бо сардухтурони ташкилоту муассисањои тиббии миќёси вилоят вохўрї баргузор намуданд. Маќсад аз ташкили  чунин чорабинї ин пањн намудани иттилоот оид ба фаъолияти Њилоли Ањмар, љалби аъзоён ва волонтерон буд.

Сарраввал, чун њамешагї, доир ба таърихи пайдоиши Њаракати Байналмиллаии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар презентатсия намоиш дода шуд. Зимни баромад  маълумот оид ба расонидани кўмак  ба муассисањои тиббии вилоят тўли солњои охир аз љониби Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх махсус зикр гардид. Аз љумла, амалї гардидани 3 лоињаи инфрасохторї барои таъмири беморхонањо дар љамоатњои дењоти Чилгазии ноњияи Исфара, Дўстии ноњияи Ашт ва дењаи Ќўрѓончаи ноњияи Љаббор Расулов ва дастрас намудани таљњизотњои муосир ба  якчанд шўъбањои беморхонањои вилоят ќайд гардид.

Боиси зикр аст, ки сафи аъзоёни ЉЊАТ аз њисоби табибон ва њамширањои шафќат сол аз сол афзуда истодаст,  ки ин боиси ифтихори њам ташкилот ва њам муассисањои тиббї мебошад. Ин нуќтаро  Муборак Негматова - котиби иљроияи  бахши ЉЊАТ дар шањри Хуљанд  дар баромади худ гуфта гузашта  ќайд намуд, ки дар соли 2018 аввалин шуда аъзоњаќќиро кормандони марказњои саратоншиносї, эндокринологї, беморињои сил ва  беморхонаи вилоятї супориданд.

Дар фарљом кормандон барои дастгирї ва њамкории судманд ба сардухтурони ин муассисањои тиббї  арзи сипос намуда  даъватнома ба шоу-консерти хайриявї таќдим намуданд.

Бояд тазаккур дод, ки шоу-консерти хайриявї  санаи 14.02.2018 сол бо ибтикори бахши вилоятии ЉЊАТ баргузор хоњад гардид.    

 

Камолова Р., Масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

 

 

Шанбеи рўзи 10 феврали соли 2018 тибќи ташаббуси роњбарияти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе кормандон ва волонтёрони Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) бањри ободонию сарсабз гардонидани пойтахти кишвар, шањри Душанбе дар гирду атрофи идораи марказии ЉЊАТ нињолњои ороишї шинониданд.

Кормандон ва ихтиёриёни ЉЊАТ аз субњ то нисфирўзї тамоми гирду атрофи бинои љамъиятро тоза намуда, дар атрофи он 51 нињолњои ороишї, аз ќабили арча шинонданд.

Бояд ќайд намуд, ки Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон њам дар шањри Душанбе ва њам тавассути бахшњои он дар тамоми шањру ноњияњои љумњурї  њамеша дар сарсабзу хуррам гардонидани кишварамон ва дастгирии табаќањои ниёзмандии ањолии љумњурї кўшиши зиёде ба харљ медињад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 10.02.2018

6 феврали соли 2018 дар Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) вохурии роњбарияти ЉЊАТ бо соњибкорони Арабистони Саудї дар њамбастагї бо намояндаи Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон баргузор гардид.

Дар оѓози вохурї Бањодур Ќурбониён, Котиби генералии ЉЊАТ ба мењмонон дар бораи маќсаду мароми ЉЊАТ, оид ба роњ мондани њамкорињои минбаъда дар соњаи башардўстї, аз љумла, оид ба ќабул ва ба шахсони ниёзманд дастрас намудани кўмакњои башардўстона, омодагї ва вокуниш ба њолатњои фавќулода, омўзиши ёрии аввали то тиббї, таъсиси марказњои омўзишии ройгони забонњои хориљї ба шањрвандони ниёзманд, пешнињоди кўмакњои зарурї ба хона-интернатњои тибќи эњтиёљоти онњо ва дигар мавзуъњои хайриявию эњсонкорї  оаълумоти мухтасар пешнињод намуд.

Зимни вохурї намояндаи ширкати хусусии Арабистони Саудї оид ба ширкати хусусии худ, самтњои њамкории он маълумот дода, вобаста ба наќшаи њамкорињои мутаќобилан судманди он бо ташкилоту идорањои Љумњурии Тољикистон дар ояндаи наздик изњори назар намуд.

Дар фарљоми вохўрї Котиби генералии ЉЊАТ соњибкорони Арабистони Саудиро оид ба раванди устуворсозии фаъолияти муштарак дар самтњои мухталифи корњои башардўстона тавассути амалисозии њамкорињои минбаъда изњори сипос намуда ба онњо якчанд лоињањои башардўстиро пешнињод намуд. 

 

 

Марказии иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 06.02.2018 

Рўзи 22 январи соли 2018 дар толори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) вохурї бо намояндагони гурўњи ихтиёрони Авангард баргузор гардид. Дар вохурї 30 нафар намояндагони гурўњи Авангард, намояндагони Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) ва Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон иштирок намуданд.

Вохуриро Клавдия Аззолини, сарвари Дафтари КБСС дар Љумњурии Тољикистон ва Дилором Мирова, муовини Котиби генералии ЉЊАТ њусни оѓоз бахшиданд.

Сипас, Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї»-и ЉЊАТ оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ба иштирокчиён баромади муфассал намуд. Њамчунин дар вохурї намояндагони КБСС оид ба фаъолияти барномањои КБСС дар Љумњурии Тољикистон баромадњо намуданд. Њамзамон намояндагони ЉЊАТ оид ба фаъолияти барномаву шуъбањои ЉЊАТ ба њозирин бо пахши наворњои видеої баромадњо доир намуданд.

Намояндагони гурўњи Авангард ба намояндагони КБСС ва ЉЊАТ саволњои зиёд дода, аз фаъолият ва корњои башардўстии онњо аз наздик шинос гардиданд.

Умуман, баргузории чунин вохурињо бисёр мухим буда, бахри баланд маълумотнокии намояндагони ташкилоту идорањо  мусоидат хохад намуд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 23.01.2018

Back to top