ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Минаьои заминц чунин силоье мебошанд, ки баробари ба он даст расонидан ба кор даромада, боиси мажр=ь ва ё њалокати мављудоти хинда мегардад. Минаьо ва муьимоти нотаркида асосан дар минтаыаи марказц, байни сарьади +збекистону Тожикистон ва байни сарьади Тожикистону Афщонистон гузошта шудаанд.

Жамъияти Хилоли Аьмари Тожикистон дар як катор шаьру навоьии наздисарьадц бо дастгирии Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) барномаи «Огоьонидани аьолц аз хатари минаьо»-ро дар манотиыи наздисарьадц пиёда сохта истодааст. Маысади барнома ин ташвиы намудани муьити бехавф, таъмин намудани иттилоот ва дастрас намудани малакаьое, ки ба одамон дар ом=хтани рафтори бехавф лозиманд, мебошад. Чунки минаьо жанговарон, коргарон, чупоньо ва ё к=дакони машщули бозиро аз ьам фары намекунанд. Аз ин лиьоз, бештар к=дакон, ки бисёр кунжков ьастанд, бояд аз хатари мина эьтиёт шуда, рафтори аз мина бехавфро омўзанд. Ихтиёриёни барнома кушиш ба харж медиьанд, то муьассилини макотиб оид ба хатари мина ва муьимоти нотаркида маълумоти бештару даыиы пайдо намуда, дар жоцьои хатарнок бозц накунанд ё ин ки барои чаронидани чорво ва ьезумчинц ба љойњои хатарнок нараванд. Онњо худ ва наздиконашонро аз хатари минаьо эмин намоянд. Бо ин маысад дар шаш шаьру навоьии вилояти Сущд, ки барномаи «Огоьонидани аьолц аз хатари минаьо» фаъолият мебарад, озмуни расми беьтарин таьти шиори «Эьтиёт – ними ьаёт» гузаронида шуд. Озмуни мазкур дар чаьорчубаи чорабиниьои Моьвораи Ьилоли Аьмар дар макотиби таьсилоти умумии шаьру навоьии Исфара, Панжакент, Айнц, Шаьристон, Ашт ва Б. Щафуров эълон гардида буд ва он дар р=зи хатми соли таьсил - «Занги камолот» жамъбаст гардид.

Жоиз ба ыайд аст, ки мактаббачагон дар озмуни расмкашц бо шавыу ращбати беандоза иштирок варзида, зиёда аз 200 расми беьтаринро пешкаши доварон намуданд. Мактаббачагон тавассути расмьои худ тавонистанд то чц андоза иттилооти кофц доштани худ оид ба хатари минаьо ва муьимоти нотаркидаро инъикос намоянд. Дар жамъбаст щолибони озмун ва иштирокчиёни беьтарин соьиби мукофотьои хотиравц гардиданд.

Раъно Камолова - масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Сущд

First established in 1978, the European Youth Cooperation Meeting (EYCM) of Red Cross Red Crescent Societies is the biannual meeting of the Red Cross Red Crescent Societies European Youth Network, which gathers National Societies’ youth from Europe and Central Asia.

Since its establishment, this forum has proven of outmost importance for advancing youth engagement and action across Europe and Central Asia. It gives National Societies’ youth the opportunity to discuss and identify common priorities within the broader Red Cross Red Crescent strategic framework to coordinate their goals and actions, to share knowledge and good practices, and build their capacities to strengthen National Societies from within.

The 21st EYCM of Red Cross Red Crescent Societies had provided a unique platform for NS youth representatives to discuss priority issues, common challenges and opportunities and to set accordingly the Red Cross Red Crescent European Youth Network’s priorities for the upcoming two years, in the light of the IFRC Strategy 2020, IFRC Youth Policy and the recent adopted IFRC Youth Engagement Strategy. Moreover, the outcomes of the meeting had invaluably contributed towards the 9th European Red Cross Red Crescent Regional Conference, which took place in Florence Italy from June 4th to 6th 2014.More than 37 Red Cross Red Crescent National Societies youth representatives have participated at EYCM Conference, which took place in Volterra, Italy from May 31st to June 3rd 2014. This year during the 21st European Youth Cooperation Meeting youth representatives from Red Cross Red Crescent National Societies have elected seven new members to run the European Youth Coordination Committee for the next two years 2014-2016, out of twelve (12) potential youth candidates.

Рафтори башард=стонаву самимият, ьисси ьамдардиро нисбати одамоне, ки гирифтори мусибат шудаанд дар шахсият бояд аз овони к=дакц ом=хт. Дар навбати худ к=дакон албатта, ьамагуна рафторро аз калонсолон меом=занд. Расонидани кӯмак ба кӯдакони бепарастор ва к=даконе, ки дар оилаьои камбизоат ба воя мерасанд, яке аз анъанаҳои неки кормандони бахши вилоятии Ьилоли Аьмар ба ьисоб меравад. Дар ин раванд санаи 1 июн бахшида ба Р=зи Байналмиллалии Ьифзи К=дакон кормандони Ьилоли Аьмар дар вилояти Сущд дар ьамжоягии бахши шаьри Хужанд аксияи хайриявц баргузор намуд. Ин чорабинц бо дастгирии ЖДММ « Хужанд-ИМПОРТ» дар мажм=аи бозиьои шавыовар, ки дар маркази шаьри Хужанд жойгир аст, гузаронида шуд. Кормандон ва ихтиёриён к=шиш намуданд, ки бо чунин иыдоми худ к=даконро дар ин р=зи таърихц хурсанд намуда ба хушнудии оньо хушнудии дигар зам намоянд. К=дакон бо майли том ба толори бозц ворид гашта аз бозиьои муосири шавыовар ба важь омаданд. Хурсандии оньоро бозц бо т=бьои рангоранги хурду калон, хоначаьои афсонавц ва арщушт рафтан дар арщунчакьо дучанд гардонид. Бояд гуфт, ки дар чорабинц зиёда аз 30 нафар к=дакони то сини 10 сола аз оилаьои камбизоати гирду атрофии шаьри Хужанд ва ноьияи Б.Гафуров даъват гардида, бисёрии оньо бори аввал дар чунин жойьои фарощатию истироьатц иштирок доштанд. Баъди як соати бозц ьамаи бачагонро ихтиёриёни Ьилоли Аьмар ба дастурхони идона таклиф намуданд, ки ба оньо аз жониби ширкат таоми гарм, шарбату ширинц ва яхмос пешкаш гардид.

Дар охир, аз номи волидайни к=дакон модаре сухан кард. Вай зикр намуд, ки «Ман модари таньое ьастам, ки ду фарзандро ба воя мерасонам. Имр=з, дар ин чорабинии идона ьар ду фарзанди ман бори аввал иштирок варзиданд. Яке дар синфи якум мехонад ва дигаре соли оянда ба мактаб меравад. Хурсандии фарзандони худ ва дигар бачагонро дида аз чашмонам ашки шодц чорц гардид. Чунки ман ба бачагони худ то ин муддат чунин шароитро фароьам оварда натавониста будам. Ман ьамроьи фарзандонам дар хобгоь зиндагц карда бо маоши фаррошц имконияти пардохти маблащи толори бозиро надорам. Имр=з чунин имкониятро барои к=дакони ман кормандони Жамъияти Ьилоли Аьмари Тожикистон пешкаш намуданд. Ба роьбарият, кормандон ва ихтиёриёни Ьилоли Аьмар сипосгузор мебошам, зеро оньо щамгусори мардуми оддц ва к=дакони бепарастор ьастанд. Бигзор ьамеша сарбаланду некном бошед».

Ьамин тариыа чорабинии идона ба анжом расид.

Раъно Камолова, ьамоьангсози барномаи «Иттилоот» дар вилояти Сущд.

9-я Европейская региональная конференция обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по приглашению итальянского Красного Креста состоялась с 4 по 6 июня 2014 года во Флоренции, Италия.

Тема данной конференции была «Гуманитарные последствия финансового и экономического кризиса в Европе и роль Красного Креста и Красного Полумесяца в его преодолении». В частности была обсужденвопрос о том, что как европейские национальные общества будут продолжать адаптироваться к новым уязвимостям, возникающие в Европе и Центральной Азии в результате экономического кризиса, который повлиял на континенте. В соответствии с девизом, руководители национальных обществ были рассмотрены вопросы, включая продовольственной безопасности, миграция, устойчивости и будущая гуманитарная помощь.

Более 53 представителей Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца принял участие в данной Европейской региональной конференции. Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) представила делегация в составе двух представителей из Центрального комитета - Генеральный секретарь ОКПТ Зафар Мухаббатов и молодежный координатор Набиджон Сиддикшоев. Делегация ОКПТ активно участвовала в работе конференции, дискуссиях, встречах и процессы принятия решений. 5 июня 2014 Генеральный секретарь ОКПТ Зафар Мухаббатов выступил с хорошей презентации по тематики ЭРНА, где он упомянул большинство проблем, связанных с наркоманией среди молодежи и деятельности ОКПТ в Таджикистане. Генеральный секретарь ОКПТ призвал членов ЭРНА и другие партнерские национальные общества совместно сотрудничать и поддерживать пострадавших уязвимых людей от злоупотребления наркотиками и регулярно проводить кампании по повышению осведомленности в общественном месте и распространения знаний среди молодежи.

Информационно-Ресурсный Центр ОКПТ, г. Душанбе, 11.06.2014 г.

9th European Regional Conference, June 3rd – 6th 2014, Florence, Italy

The 9th European Regional Conference of Red Cross and Red Crescent Societies hosted by the Italian Red Cross took place from 4 to 6 June 2014 at Firenze Fiera in Florence, Italy.

The main subject for discussion at the conference was on how the European National Societies will continue to adapt to the new vulnerabilities emerging in Europe and Central Asia as a result of the economic crisis, which now has planted deep roots on the continent. Under the slogan Act differently, the National Society leaders addressed issues including food and nutrition security, migration, resilience and the future of humanitarian aid.

More than 53 Red Cross Red Crescent National Societies has participated in the 9th European Regional Conference. Red Crescent Society of Tajikistan (RCST) delegation of two staff members from Headquarters Secretary General Mr. Zafar Muhabbatov and National Youth Coordinator Mr. Nabijon Sidikshoev has participated in the Conference. During the Conference Tajikistan Red Crescent delegation was actively involved in the workshops, discussions, meetings and decision making processes. On June 5th 2014 RCST Secretary General Mr. Zafar Muhabbatov has performed an inspirational speech during the ERNA round table where he mentioned and raised most challenges of drug abuse among young people and RCST activities in Tajikistan. RCST Secretary General urged ERNA members and other partner National Societies to jointly collaborate and support affected vulnerable people from drug abuse and regularly provide awareness campaigns in public place and spread the knowledge among young people.

Information-Resource Centre RCST

Back to top