ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 12 январи соли 2018 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) љаласањои Кумитаи Марказї ва Раёсати Кумитаи Марказии ЉЊАТ бо иштироки аъзоён ва кормандони љамъият баргузор гардид.

    Дар аввал љаласаи Кумитаи Марказии ЉЊАТ баргузор гардид, ки онро Президенти ЉЊАТ Ќурбонов Саид Сафарович њусни оѓоз бахшид. Дар љаласа мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:

    - њисоботи Котиби генералї оид ба натиљаи фаъолияти ЉЊАТ дар соли 2017;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Наќшаи кории Раёсати Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2018”;

    - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Наќшаи кори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2018”;

   - лоињаи Ќарори Кумитаи марказї “Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи марказии назорати дохилии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2017”;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи марказї “Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи молиявии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2017”;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Буљети Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, бахшњои њудудї (вилоятњо), бахшњои мањаллї (минтаќањо ва шањрњо), шањри Душанбе, ва бахшњои шањру ноњияњои тобеи љумњурї барои соли 2018”.

    Вобаста ба мавзуъњои рўзнома шахсони мутасаддї баромад намуданд.

   Њамаи масъалањои рўзнома аз љониби аъзоёни Кумитаи Марказии ЉЊАТ мавриди баррасї ќарор дода шуда, доир ба онњо ќарорњои далдор ќабул гардиданд.

    Баъди ба анљом расидани љаласаи Кумитаи Марказї љаласаи Раёсати Кумитаи Марказии ЉЊАТ барпо гардид, ки дар он мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:

    - Баррасии њисоботи Котиби генералии ЉЊАТ оид ба натиљаи баргузории чорабинињои моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон, 90 солагии ЉЊАТ ва Рўзи умумиљањонии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар дар соли 2017;

    - баррасии тасдиќи Наќша – чорабинињои моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои  соли  2018;

    - баррасии масъалаи аз эътибор соќит донистани молу мулки корношоям ва фарсудашудаи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон;

    - баррасии масъалаи аз эътибор соќит донистан ва ба тариќи музояда фурўши автомашинањои корношоями Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон;

   -  баррасии дастурамали харољотњои сафарњои хизматии кормандони ЉЊАТ.

   Ќариб њамаи масъалањои дар рўзнома дарљёфта, ба истиснои масъалаи панљуми рўзнома аз љониби аъзоёни Раёсати КМ ЉЊАТ баррасї гардида, ќарорњои дахлдор оид ба тасдиќи онњо ќабул гардиданд. Вобаста ба масъалаи панљум, яъне баррасии дастурамали харољотњои сафарњои хизматии кормандони ЉЊАТ Нуров Назриддин, раиси комиссияи млоиявии ЉЊАТ эрод гирифта, ќайд намуд, ки ин масъала бояд аз љониби мутахассисони соња, мавриди санљиш ќарор гирифта, сипас ќарори дахлдор оид ба тасдиќи он ќабул гардад.

    Котиби генералии ЉЊАТ Ќурбониён Бањодур ба шуъбањои дахлдор супориш дод, ки вобаста ба ин масъала ба Вазорати молияи ЉТ мактуб ирсол намоянд ва баъди љавоби мактуб ин масъала аз нав љињати баррасї ќарор гирфта шавад.

 

 

   Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 12/01/2018

11 январи соли 2018 дар бинои бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар шањри Душанбе љаласаи љамъбасти фаъолияти бахш дар соли соли 2017 бо иштироки аъзоён ва кормандони бахш баргузор гардид.

Дар љаласа њамчунин, муовини якуми Котиби генералии ЉЊАТ Файзуллозода Н., муовини сардори шўъбаи рушд ва њамкорињои байналмилалии Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ Аминзода Н., Раиси озоди бахши ЉЊАТ дар шањри Душанбе Содиќова иштирок намуданд.

Котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар шањри Душанбе дар бораи фаъолияти бахш дар соли 2017 баромад намуда, њамзамон ќайд намуд, ки дар давоми сол фаъолияти бахш бисёр љолиб буда, ба ниёзмандони 4 ноњияи шањри Душанбе чанд маротиба кўмаки озуќаворї ва ѓайри озуќаворї намуд.     

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 11.01.2018

05 январи соли 2018 дар бинои бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар минтаќаи Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон љаласаи љамъбасти фаъолияти бахш дар соли соли 2017 бо иштироки аъзоён, котибони иљроияи бахшњои ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа ва кормандони бахши минтаќавї баргузор гардид.

Дар љаласа њамчунин, муовини якуми Котиби генералии ЉЊАТ Файзуллозода Н., сардори шўъбаи фондарайзинги Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ Давлатов С., Раиси озоди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа Хоркашев М., иштирок намуданд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар ш. Ќурѓонтеппа, 10.01.2018

Санаи 6 январи соли 2018 дар бозори «Корвон»-и шањри Душанбе иќдоми Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ)  баргузор гардид. Ин иќдом барои дастгирии Азизов Њољиилёси 7 сола, ки гирифтори бемории гурда (хронический тубулоинтерстициальный нефрит) мебошад, бахшида шуд.

Дар ин иќдом кормандони шуъбањои «Иљтимої-тиббї» ва «Фондрайзинг»-и Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии ЉЊАТ ва волонтёрон ЉЊАТ фаъолона иштирок намуда, маблаѓи 2100 сомонї љамъоварї намуданд. Маблаѓи љамъоваригашта барои табобати навбатии Њољиилёс равона гардид.

Бояд ќайд намуд,ки ин иќдоми башардўстии навбатї буда, чунин иќдомњо пештар низ барпо шуда буданд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 9.01.2018

Back to top